Change Location × Sacramento

  Recent Locations

   Thiền Tánh Không Khí Công & Thực Hành Thiền in Sacramento


   • Thiền Tánh Không Khí Công & Thực Hành Thiền Photo #1
   1 of 1
   May 19, 2012

   Saturday  10:00 AM

   6132 66th Avenue
   Sacramento, California 95823

   Map
   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   Thiền Tánh Không Khí Công & Thực Hành Thiền

   Start Time: 10:00 AM
   End Time: 12:30 PM

   Kính mời quí vị tham gia chương trình tập Khí Công và Thực Hành Thiền để Cải Thiện Sức Khoẻ và Điều Hoà Thân Tâm tại Community Room. Xin mang theo Yoga Mat để tập Khí Công.
   Library: Southgate Community Library
   Location: Community Room

   Categories: Neighborhood

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.
   COMMENTS ABOUT Thiền Tánh Không Khí Công & Thực Hành Thiền